ניתן לפתח מודעות דרך הדברים הקטנים.. כמו הרגע הזה: האם הנך בחיפוש אחר פתרון לבעיה? אחר המורה הנכון לשלב הבא? מה פעולתך? מתוך התכוונות למה שתרצי/ה למצוא, הדבר המתאים יתגלה בפניך. לכניסה לדף יש להקליק על התמונה שבצמידות לכותרת.

הגישות המשולבות בפסיכותרפיה אינטגרטיבית

התהליך משלב גישות שונות מתחום הפסיכולוגיה, בטיפול אפקטיבי אחד, בהתאם לצרכיו של כל אדם.  בדף הבא מפורטות הגישות המרכזיות (קליק על התמונה).

psychotherapy, counselling, effectiv therapy
מהי פסיכותרפיה?

מהן המחשבות שלך לגבי טיפול? (טיפול פסיכולוגי, טיפול נפשי, פסיכותרפיה, הן מילים שונות המתארות את אותו הדבר).  בקישור הבא נמצא הסבר אפשרי, שלעולם לא יחליף את החויה האישית שלך...

psychotherapy, integrative psychotherapy, counselling