הגישות המשולבות בטיפול

יש יותר מדרך אחת לקדם את ההתפתחות האישית שלך. כשמדובר בפסיכותרפיה - טיפול נפשי, ניתן להתייחס לדבר שברצונך לפתור, או לשינויים שתרצה להשיג, דרך מספר גישות, חלקן מפורטות כאן באופן תמציתי. נטייתי היא לשלב בכל תהליך יותר מגישה אחת, בהתאמה אליך ולנושאים איתם הנך בהתמודדות.

הגישה הדינאמית בטיפול נפשי

טיפול נפשי 'דינאמי' קיבל את שמו מ'המודל הדינאמי לנפש' שהציג פרויד והוא מבוסס על משנתו של פרויד. עיקרו, העלאת תכנים לא מודעים ויצירת איזון בתפקודם של האיד האגו והסופר אגו. טיפול נפשי דינאמי מדגיש איתור דפוסים מהעבר המשפיעים משמעותית בהתנהלות בהווה. וכן מאפשר לכל מה שלכאורה 'אסור' לומר, להאמר ולקבל הכרה. כי רק הבנת ההתנהגויות לאשורן תאפשר חופש בחירה ושינוי. בעקבות כך יושג שחרור ויצירת יחסים והרגלים מסוג חדש.

הגישה הממוקדת בטיפול נפשי

גישה חדשנית לטיפול נפשי מאפשרת להשיג שינוי משמעותי בזמן קצר יחסית בזכות יצירת מיקוד: המיקוד כולל הגדרה מחודשת לנושא המרכזי המעסיק אותך כיום, וכן הגדרה של אופן ההתמודדות המרכזי שלך מול ארועים. לאור המיקוד יבחנו הנושאים המעסיקים. אותך בהווה עד להשגת שינוי משמעותי. במקרים מתאימים, ניתן לבצע טיפול נפשי ממוקד קצר מועד ואינטנסיבי, של כ 20 מפגשים.

הגישה הקוגניטיבית טיפול נפשי

קוגניציה - הכרה. טיפול נפשי העוסק בהכרה מתמקד במחשבות, פרשנויות, אמונות ובפרדיגמות החשיבה האופייניות לך. היות והאופן בו הנך חושב/ת משפיע על הפרשנויות שהנך מייצר/ת כלפי המציאות, היות ופרשנויות אלו מעצבות את תגובותיך, כדי ליצור שינוי בכל רובד של הקיום יש לשנות את דפוסי המחשבה הבלתי מועילים שתרמו ליצירת הקושי מלכתחילה. כלים המיוחסים לטיפול נפשי קוגניטיבי אפקטיביים. במיוחד במקרי דיכאון וחרדה, אך רלוונטים בכל תהליך.

הגישה המערכתית בטיפול נפשי

כל אדם גדל במערכת משפחתית כלשהי. משפחה מתפקדת כמערכת חברתית, עם חוקים, נורמות ותפקידים מוגדרים (שאנו לא בהכרח מודעים אליהם). טיפול נפשי מערכתי שואל האם את/ה נושא על כתפיך אחריות ל 'בעיה' שהייתה קיימת במשפחתך? (בתקשורת, ביחסים), האם סיגלת לעצמך תפקיד? (הדואג, המציל, המטפל, המפונק, הכבשה השחורה, הקורבן).. מועיל יהיה לבחון מהם היתרונות שהפיקה ה'מערכת' כולה מהיותך בתפקיד זה דווקא, ואיך ניתן לשחררך ממנו (או לפחות לאפשר לך לשחק בתפקיד כרצונך - מתוך בחירה).

הגישה הרוחנית בטיפול נפשי

אם הנך אדם הפוסע בנתיב ההתפתחות, ב'נתיב ההתמרה' או 'בנתיב להארה' טיפול נפשי המשלב גישה רוחנית יוכל להצעיד אותך קדימה. 'התפתחות רוחנית' היא גישה שלמה השמה במרכז את תודעתו של היחיד, השואפת להרחבת המודעות לכוחם של יחידים לשנות ולברוא, במטרה להשיג אחדות/הרמוניה/אהבה מול הכלל. התהליך של היחיד משפיע על ומאפשר את התפתחותם של האחרים שסביבו, ומכאן שמשמעותו רבה. התפתחות אישית שלך כיחיד/ה משפיעה על המארג האנושי שהנך חלק ממנו.